Uitleg

Vergoedingen

Op deze pagina leest u alles over vergoedingen, bijvoorbeeld bij storing of omdat een monteur niet op de afgesproken dag bij u langs is gekomen. Ook vindt u hier informatie over de terugbetaling of verrekening van tegoeden. 

Bedrag tegoed van UPC

Ik ben geen klant meer van UPC en heb een bedrag tegoed
Als uw abonnementen zijn beëindigd en u geen klant  van UPC meer bent, wordt het teveel betaalde bedrag na opzegging verrekend met eventuele openstaande facturen. Blijft er na de verrekening een tegoed over? Dan wordt dit bedrag binnen 3 weken na ontvangst van de eindfactuur automatisch teruggestort op de rekening waarvan UPC uw betalingen heeft ontvangen.

 

Ik ben nog klant bij UPC en ik heb een bedrag tegoed
Bent u nog wel abonnee van UPC en heeft u een bedrag tegoed, dan worden bedragen lager dan € 45,- verrekend met uw volgende factuur of  volgende facturen. Bedragen vanaf € 45,- worden in de meeste gevallen binnen 3 weken automatisch teruggestort op het rekeningnummer (IBAN) waarvan UPC uw betalingen heeft ontvangen.

 

Vergoedingen

 
 
 
 
 
Proactive Chat

Wilt u chatten?

Er is een chatassistent
beschikbaar om u te helpen.
Wilt u de sessie starten?