Abuse

Wat UPC doet tegen internetmisbruik

 

De Abusedesk van UPC behandelt klachten over misbruik op internet. Misbruik op internet is bijvoorbeeld het verspreiden van virussen en spam of het inbreken op computers van anderen. Abonnees kunnen contact opnemen over vragen die met abuse te maken hebben. Wanneer de veiligheid niet is gewaarborgd kunnen andere internetgebruikers overlast ondervinden. Als onze Abusedesk klachten ontvangt over UPC-abonnees zullen ze als het moet actie ondernemen.

 

Contact opnemen met de Abusedesk

De UPC Abusedesk is voor abonnees bereikbaar via het e-mailadres veiliginternet@upc.nl. Externe partijen kunnen e-mailen met abuse@upc.nl. Vragen over uw abonnement, diensten, factuur en storingen worden niet in behandeling genomen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de UPC Klantenservice.

De Notice & Takedown Code van UPC

UPC wil iedereen toegang bieden tot de digitale wereld. Dit willen we met simpele oplossingen en op een menselijke manier. Hierbij maakt het niet uit of u er verstand van heeft en er handig in bent. Daarbij vindt UPC veilig en verantwoord internetgebruik erg belangrijk.

 

Het open karakter van internet brengt met zich mee dat internet ook op onverantwoorde wijze kan worden gebruikt. Hierbij kunnen de rechten van derden worden geschaad. Zo kan het gaan om strafbare of onrechtmatige informatie. Om deze reden heeft UPC met andere partijen het initiatief genomen tot een zogenaamde Notice & Takedown Code (platform voor cybersecurity). Deze code geeft u duidelijkheid over de stappen die u moet volgen als u bij UPC melding wilt maken van mogelijke strafbare of onrechtmatige informatie op het internet en de wijze waarop UPC daar mee omgaat.

Landelijk Meldpunt Cybercrime

Als u rechtstreeks bij de politie een melding wilt maken, dan kunt u terecht bij het Meldpunt Cybercrime. Het Meldpunt Cybercrime is een politiemeldpunt op het internet. Hier kunt u melding maken van kinderporno en terrorisme (afkomstig uit Nederland) op het internet.

 

Met een melding geeft u een tip over iets wat u bent tegengekomen op het internet met betrekking tot kinderporno en terreur. Bij terreur gaat het bijvoorbeeld om radicale uitingen en bedreigingen van personen of instanties. En bij kinderporno bijvoorbeeld om seksuele benadering van minderjarigen. Dit kan via een webcam, chatsite of forum. Het kan ook gaan om afbeeldingen van seksuele gedragingen waarbij een minderjarige is betrokken. Uw melding kan de basis zijn voor verdere actie door politie, justitie of opsporing- en inlichtingendiensten. U werkt hierdoor dus mee aan het aanpakken van criminaliteit op het internet.

Spam

Spam is ongewenste e-mail. U kunt zelf een aantal stappen ondernemen om er voor te zorgen dat uw e-mailinbox spamvrij blijft.

 
 

Ongewenste websites

Niet alles op het internet is geschikt voor iedere internetgebruiker. U kunt uzelf en medegebruikers beschermen met een internetfilter en toezicht.

 
 

Veilige computer

Alles begint bij uzelf. Daarom leggen wij uit hoe u uw computer goed beveiligd houdt en daarmee risico’s beperkt.

 
 

Virussen

Een virus kan uw computer behoorlijk ontregelen. Firewalls en anti-virussoftware kan u hier tegen en wapenen. Wij geven u een aantal tips.

 
 

E-safety

Veilig internetten voor het hele gezin. Dat kan met de hulp van het gezinspakket E-safety, een voorlichtings- pakket gemaakt speciaal voor ouders en kinderen die het internet gebruiken.

 
 

Beveiligingsproblemen

Denkt u een zwakke plek in één van onze diensten gevonden te hebben? Dat kunt u melden.

 
 

Spyware

Niemand hoeft te weten hoe u het internet gebruikt. Met onze tips tegen spyware bent u er zeker van dat niemand stiekem met uw surfgedrag meekijkt.

 
 

Online identiteit

Uw persoonlijke gegevens bepalen uw online identiteit op het internet. Maar hoe beschermt u deze data? Wij bieden hulp.

 
 

Phishing

Phishing is een vorm van fraude die op het internet plaatsvindt. U kunt uzelf wapenen tegen dit soort pogingen en internet-fraudeurs buiten de deur houden.

 
 

Draadloos internet

Het is belangrijk dat u er voor dat onbevoegden geen toegang tot uw computer en privégegevens kunnen krijgen via uw draadloze netwerk. Wij raden aan hoe u dit voorkomt.